syokubutsu-seichou-no-seiri-kikou-to-kankyou-seigyo

植物成長の生理機構、環境制御